29 травня 2020 р.

Домашнє насильство

Насильство у сім’ї відбувається у всіх секторах суспільства, незалежно від релігії, раси, сексуальних вподобань, професійного та освітнього рівня. Особи, які чинять насильство, намагаються одержати владу та контроль над їхніми близькими партнерами. 
Насильником (кривдником) здебільшого стає людина, яка сама переживала насильство , має «знижену» самооцінку, прагнення контролю, домінування (ставить свої цінності, упередження вище за інші та нав’язує їх). Нерідко насильник сприймає свої дії як єдину комунікацію – лише так його чують, бояться, поважають.
Щодо постраждалого (жертви): це часто людина, яка сприймає акт насильницьких дій як спосіб отримання любові через страждання. Постраждалі мають проблеми з встановленням меж, кордонів. Їхніми характерними рисами є сором, проблеми з відчуттям самоцінності.
  
Джерело:FlorenceCentre